Karma Taşımacılık

Küreselleşen dünyada üretim, maliyetlerin düşük olduğu düşünülen her yerde yapılabilmekte ve talep olan her yere taşınabilmektedir.

 

Firmaların küresel rekabet ortamında, kâr marjı düşmektedir. Bunun için yapılan ufak bir iyileştirme dahi önem kazanmaktadır. Bu iyileştirme için gerekli tüm operasyonel bilgilerin ve bütçenin detaylı bir şekilde planlanması gerekmektedir.

 

Metsan bu planlanma sürecinde müşterisinin isteklerine uygun taşıma modu veya taşıma modlarını seçerek, en hızlı, en güvenilir, en az maliyetli olacak operasyonu belirler. KARMA TAŞIMA MODLARI burada önem kazanmakta, toplam maliyetleri azaltmaktadır. Metsan, müşterisine en avantajlı karma taşıma operasyonlarını önererek ve farklı alternatifler sunarak, deneyimli personeli ile birlikte lojistik zincirini en etkin şekilde düzenler.

 

KARMA TAŞIMACILIK, daha az karbon salınımına yol açacak alternatif taşıma yollarını seçebilmeyi de sağladığından, doğayı korumayı amacına da hizmet etmektedir.

 

 

INTERMODAL TAŞIMA

Müşterinin malını istediği yerden alıp, istediği yere lojistik faaliyet kullanılarak götürülmesi sırasında birden fazla taşıma modu kullanılarak toplam maliyetleri azaltmak ve doğayı korumak amacıyla kullandığımız, aktarmaların hızlı olması için yükün içine konulduğu konteyner veya taşıt kullanılan bir taşıma modudur.

Örn: Demiryolu + Denizyolu

 

MULTIMODAL TAŞIMA

Müşterimizin malını yolda veya ara depolama hizmeti sırasında elleçleme- paketleme gibi değer katmak ve birden fazla taşıma modu kullanılarak yaptığımız aktarmalar sırasında konteyner veya taşıt kullanılmayan taşıma modudur.

Örn: Karayolu + Depolama (elleçleme) + Denizyolu

 

KOMBİNE TAŞIMA

Metsan olarak, GÜMRÜKLEME + DEPOLAMA + SİGORTA hizmetlerimizi de katarak veya katmadan müşterilerimize sunduğumuz kapıdan kapıya taşıma modudur. İki ülke arasındaki lojistik faaliyetin dışında yapılan iç nakliyeleri de kapsayan bu taşıma modunu müşterilerimize “SORUNSUZ LOJİSTİK ZİNCİRİ” oluşturarak sunmaktan mutluluk duymaktayız.

Örn: İç karayolu nakliyesi + Denizyolu + İç karayolu nakliyesi